Plivanje kao terapija

2. Seminar o plivanju za osobe s invaliditetom održava se 28. siječnja u prostorijama Bazena Kantrida u Rijeci. Njime se obuhvaćena predavanja o praktičnim stranama plivanja i ronjenja osoba s invaliditetom, kao što su prva pomoć, spašavanje i rizici voda za rekreaciju, sport i kupanje. Organizator Riječki športski savez, u suradnji sa Gradom Rijekom, želi seminarom poboljšati integraciju osoba s invaliditetom u zajednicu. Dodatne informacije mogu se dobiti na web-stranicama www.ptosh.orgi www.rss.hr.

Autor: 
Ivanka Perković